Täytä saalis

Saalislomake

Lappväärtin kalastuskunta haluaa seurata kuinka monella pyydetyistä taimenista ovat rasvaevällisiä vai rasvaevä leikattuja joten olemme kiinnostuneita mitä Lappväärtin joesta saadaan.

Lomakkeella täytettyjä tietoja käytetään vain tilastoina tutkimustarkoituksiin.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.