Begränsningar

- Måndagar är helt fredade för fiske under tiden 1.12-31.5

- Tisdagar och onsdagar reserveras helt för lokalbefolkningen Dagsmark - Lappfjärd.Samt villaägare under tiden1.12-31.5

- Ryssjor för nejonögon får användas från Länsmanshällan uppåt i hela ån. Ägare till sommarvilla 3 st nät eller trådkassar, bybor 8 nät och 8 nät per båtlag eller trådkassar.

- Fiske med nät i fjärden (ån) är förbjudet fram till Härkmeri fiskelags gräns. Nät med 100 mm maskor uppåt får användas obegränsat.

- Med dagskort eller säsongskort får endast användas drag eller fluga.

- Pilkfiske i ån helt förbjudet, likaså kräftfiske, nedanför båthusen får lake pilkas.

- Under höstfredningen får inga kastspön användas (1.9-30.11.) från båthus uppåt.

- Mete enligt fiskelagen (förbjudet i strömmande vatten).

- Största sammanlagda längd på nät 240 m. Maskor minst 40mm.

- Lyftkrok förbjudet helt.

- Fiskare i båt ger förträde åt fiskare på åstranden.

- Fiske från båt endast för lokalbefolkningen.

- Vadningsförbud från perus fors och uppåt 1.12-31.5.

- Endast hullingsfria krokar får användas.

-Minsta fångstmåttet på den utplanterade öringen (klippt fettfena) är 50cm

-Öring med fett fena måste alltid släppas tillbaka
-Om en fiskare bryter mot dessa regler har styrelsen rätt att fråntaga fiskekortet
för ett kalender år

En övervintrande (urläkt) öring känner man igen på att den är magrare och mörkare än en uppstigande öring.
En uppstigande klar öring ser alltid fetare ut och är inte mörkare runt magen.